On je za radio Sto plus rekao da se do sada popis obavlja planiranim tokom i da popisivači i instruktori nisu imali nikakvih problema.

„U ovom trenutku na terenu je 156 popisivača koji su angažovani puno radno vreme i zadovoljni smo procentom obavljenog posla do sada. Pored popisivača tu je i 25 instruktora koji su angažovani za sve nedoumice i bilo kakve interevencije“, rekao je Divanefendić.

Popis stanovništva trajaće do 31.oktobra, a svi prikupljeni podaci koristiće se isključivo u statističke svrhe Republičkog zavoda za statistiku, koji ih ne može ustupiti drugim fizičkim i pravnim licima.

Građani će odgovarati na 69 pitanja, a na pitanja o veroispovesti i nacionalnoj pripadnosti neće biti u obavezi da odgovore.

Ukoliko popisivač nikoga ne zatekne kod kuće, doći će ponovo u nekom drugom terminu, a ako i tada nema nikoga ostaviće pisano obaveštenje sa brojem telefona, da se dogovore o terminu.

Zakon o popisu propisao je obavezu svim građanima da se popišu, a oni koji odbiju mogu da očekuju kaznu od 20 hiljada do 50 hiljada dinara.