TUTIN– De?ije amatersko pozorište iz Tutina ve? dvadesetak dana priprema predstavu „Beti gde si?“. Adaptaciju za ovu predstavu uradili su Atifa Šalji? i Samir Šemsovi?, a muziku je napisao Rifat Ramovi?. Režiserka ove predstave Atifa Šalji? rekla je da je interesovanje najmla?ih tutinaca za glumu izuzetno veliko. „Na inicijativu dece iz naše dve osnovne škole opredelili smo se za reafirmaciju tutinskog de?ijeg pozorišta. Osim ?ece koja ?e u?estvovati u predstavi i publika ?e imati priliku da joj da svoj pe?at“, rekla je Šalji?eva. Po njenim re?ima premijera predstave „Beti gde si?“ bi?e pre novogodišnjih praznika.