“Uprkos svim izazovima koje je donela energetska kriza, Srbija je uspela da sačuva sigurnost snabdevanja električnom energijom i gasom, po cenama koje su pristupačne gradjanima i ne ugrožavajući konkurentnost privrede”, rekla je Djedović, a saopštilo njeno ministarstvo.

Dodala je da će završetkom dva velika projekta koja su u toku, izgradnjom termoelektrane Kostolac B3, snage 350 megavata i gasnog interkonektora ka Bugarskoj, ove godine biti obezbeđeni novi kapaciteti za proizvodnju električne energije i energetsku infrastrukturu koja će omogućiti da se diversifikuje snabdevanje gasom.

Ona je naglasila da Srbija deli globalnu viziju Evropske unije kad je reč o dostizanju karbonske neutralnosti i da je u toku izrada strateških dokumenata koji će imati za cilj povećanje udela OIE u energetskom miksu i smanjenje emisije štetnih gasova.

“Za veću energetsku nezavisnost i sigurnost snabdevanja potrebni su nam novi kapaciteti koji koriste energiju sunca i vetra, ali i unaprdjenje energetske efikasnosti. Srbija trenutno ima više od 550 megavata kapaciteta u sektoru OIE, ne računajući velike hidroelektrane. Pripremamo aukcije za gradnju oko 400 megavata vetroelektrana, kao i trogodišnji plan aukcija kako bi se dobilo najmanje 1.000 novih megavata iz OIE”, rekla je Djedović.

Navela je da se radi i na unapredjenju zakonskog okvira koji treba da omogući veće investicije u sektor OIE, na način da integracija novih kapaciteta iz OIE ne dovede u pitanje stabilnost sistema.

Medju prioritetima su, kako je rekla, dalji razvoj energetske infrastrukture i bolje povezivanje sa susedima. Istakla je značaj Transbalkanskog koridora, kao projekta koji će doprineti većoj stabilnosti snabdevanja električnom energijom, lakšoj integraciji kapaciteta iz OIE, kao i uspostavljanju regionalne berze električne energije.

Djedović je rekla da su važna i ulaganja u energetsku efikasnost u javnim zgradama i domaćinstvima, kao i štednja električne energije.

“Paralelno sa projektima regionalnog povezivanja, težimo i da pojačamo bilateralne odnose sa partnerima iz drugih delova sveta, kao što su zemlje Centralne Azije, kako bismo obezbedili dodatnu sigurnost snabdevanja u uslovima brojnih izazova i brojnih nepredvidljivosti kao posledica energetske krize”, rekla je Djedović.

“Abu Dabi nedelja održivosti” je globalna inicijativa koju su pokrenuli Ujedinjeni Arapski Emirati i kompanija Mazdar iz te zemlje sa ciljem da se ubrza održivi razvoj i podstakne napredak na ekonomskom, socijalnom i ekološkom planu.

Skup okuplja šefove država, predstavnike Vlada, investitore, preduzetnike, i druge aktere kako bi razgovarali o klimatskim akcijama i inovacijama koji će obezbediti održiviji svet za buduće generacije.