“Neophodno je blagovremeno planiranje svih procesa potrebnih za održavanje proizvodnih kapaciteta, prenosnih i distributivnih sistema, obezbedjenje potrebnih bilansnih količina energije i energenata, kao i bezbednih uslova rada zaposlenih”, navela je Djedović u pismu direktorima preduzeća.

Dodaje se da Ministarstvo rudarstva i energetike očekuje da direktori energetskih preduzeća dostave, u što kraćem roku, detaljan izveštaj o tome šta je preduzeto i šta će biti preduzeto radi održanja proizvodnih i prenosnih kapaciteta.