Ona je na konferenciji “Zelena tranzicija”, u organizaciji Francusko-srpske privredne komore i ambasade Francuske naglasila da izgradnja novih kapaciteta koji koriste obnovljive izvore treba da bude usklađena i sa razvojem prenosne i distributivne elektroenergetske mreže, kako bi razvoj energetskog sektora bio održiv, efikasan, ekonomičan i vodio ka višem stepenu energetske bezbednosti i sigurnosti.
“Prioritetni projekti, koji treba da omoguće održivo korišćenje novih kapaciteta obnovljivih izvora veće snage su pre svega reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3 i Bistrica, ali i brža realizacija planiranih projekata Elektroprivrede Srbije koji se odnose na hidroelektrane, vetro i solarne elektrane. Ne smemo zaboraviti ni zeleni vodonik, kao ogroman potencijal i energent budućnosti, koji je sada i u zakonu prepoznat kao obnovljivi izvor energije”, istakla je Đedović.

Podsetila je da je sada udeo obnovljivih izvora energije u energetskom miksu Srbije iznosi 26 odsto u potrošnji i da je u planu 400 novih megavata.

“Radimo na unapređenju regulatornog okvira, kako bi mreža srednjoročno mogla da primi i osam puta veći kapacitet od trenutnog. Pri tome, jedno od važnih pitanje je da li će investitori koji koriste sunce i vetar doprinositi da ta električna energije bude od koristi građanima i privredi, ili će težiti izvozu celokupne proizvodnje. Verujem da ćemo naći model koji je u najboljem interesu građana, ali i održiv za investitore”, rekla je Đedović.

Dodala je da je korišćenje geotermalne energije u početnoj fazi i veoma skromno u odnosu na potencijal i resurse, tako da će jedan od fokusa u narednom periodu biti upravo veće korišćenje te vrste energije.

Navela je da je Ministarstvo rudarstva i energetike, u tom pogledu, zainteresovano za razmenu stručnog iskustva sa Francus

Komentari (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *