Prema njegovim rečima, SSP garantuje borbu i kampanju uz medjusobno uvažavanje i nenapadanje opozicionih aktera, zajedničku kontrolu i zaštitu izbornog procesa, kao i „nikakvu postizbornu saradnju i koaliciju sa bilo kim ko je direktno ili indirektno zloupotrebljavao ustavne i zakonske nadležnosti“.

„Obezbedjivanje uslova za neometano ispitivanje i utvrdjivanje eventualnih zloupotreba u ime, ili za račun aktuelnih vladajućih političkih organizacija i njihovo sankcionisanje u skladu sa zakonom i potpunu nezavisnost pravosudja, uz podršku pravosudnim organima u utvrdjivanju eventualne krivične odgovornosti i u sprovodjenju krivičnih postupaka protiv svih pojedinaca uključenih u afere koje su devastirale Srbiju tokom decenije naprednjačke vladavine“, rekao je Djilas.

Kako je naveo u saopštenju, SSP garantuje i da će se odmah po eventualnoj smeni vlasti i po preporuci posebnog tela sačinjenog od nestranačkih autoriteta iz oblasti nauke, kulture i prava, „obustaviti svi sporni projekti kojima se ugrožava zdravlje, priroda, kulturno nasledje, infrastruktura“.

Djilas je naveo i da će se pokrenuti postupci za utvrdjivanje odgovornosti za „sve koruptivne, protivpravne, zdravstveno ugrožavajuće i kulturološki sporne projekte realizovane od strane aktuelne vlasti, u skladu sa evropskim vrednostima“.

„Uz sve to, obavezujemo se da ćemo učiniti sve da zajednički predsednički kandidat bude ličnost koja će kompetentno predstavljati vrednosti savremene, evropske Srbije svesne svog identiteta i kulturnog nasledja, odgovorno zastupati interese svih gradjana Srbije, promovišući univerzalne vrednosti suživota, saradnje, uzajamnog poštovanja i pomirenja svih naroda u zemlji i okruženju“, istakao je predsednik SSP.