“Ono se manifestuje razvlašćivanjem profesora koji više u odnosu na učenike nemaju na raspolaganju bilo kakve mehanizme kojima bi mogli da utiču na njihovo ponašanje, kao i ukidanje svakog vida sankcija prema učenicima-nasilnicima”, naveo je Djurić u saopštenju.

On je naglasio da profesorima treba vratiti zakonske mogućnosti da bi mogli na adekvatan način da uče svoje djake.

“Da promovišemo sadržaje i politiku koja će kod njih (djaka) stvarati osećaje empatije, razumevanja i solidarnosti, te da naše mlade mnogo više slušamo, razumemo i sa njima razgovaramo”, naveo je Djurić.

Komentari (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *