Takodje biće im obezbedjeno besplatno osnovno i srednje obrazovanje, pravo na pravnu pomoć pod uslovima propisanim za tražioce azila, pravo na slobodu veroispovesti, na kolektivni smeštaj u objektima odredjenim za te namene i na odgovarajući smeštaj za posebno ugrožena lica.

Kako je naveo Djurović, vidljivost u institucjama Srbije će izbeglima iz Ukrajine omogućiti ne samo nesmetan boravak u zemlji, „već i mogućnost da im deca krenu u škole, da pronadju posao i zaposle se, da se pregledaju i prime zdravstvenu zaštitu, ali i da izbegnu da budu žrtve disrkiminacija ili različitih zloupotreba“.

Istakao je i da je jako bitno što će i oni koji su na putu ka Srbiji sada znati na čemu su i šta ovde mogu da očekuju, a što će im pomoći da donesu pravilno odluku o eventualnom boravku i životu u Srbiji.

„Drago mi je da je Vlada imala sluha za struku i uzela u obzir naše apele i donela odluku o privremenoj zaštiti u relativno kratkom roku. Naredni korak je da se ono što je zagarantovano i tehnički realizuje u praksi, a u čemu posebnu ulogu ima rad Kancelarije za azil koja treba da počne sa registracijom izbeglica iz Ukrajine u najkraćem roku“, izjavio je Radoš Djurović.