Krediti pravnim licima uvećani su za 10,8 odsto u odnosu na kraj 2022. godine i iznosili su 123,57 milijardi dinara, a depoziti pravnih lica su porasli za 15,1 odsto, na 109,13 milijardi dinara.

Krediti stanovništvu i mikro klijentima su blago opali za 1,3 odsto u odnosu na kraj 2022. godine i iznose 109,24 milijarde dinara, a depoziti stanovništva i mikro klijenata su uvećani za 9,8 odsto, na 145,21 milijardu dinara.

Dobit od kamata na kraju 3023. godine viša je za 43,3 odsto i iznosila je 14,62 milijarde dinara, dok je dobit od naknada i provizija uvećana za 8,5 odsto, na 3,64 milijarde dinara.

Bilansna suma Erste banke je uvećana za 7,6 odsto, sa 352 milijarde dinara na kraju 2022. godine, na 379 milijardi dinara na kraju 2023. godine.

Koeficijent problematičnih kredita (NPL) na kraju 2023. godine iznosio je 2,8 odsto.

U mreži Erste banke na kaju prošle godine bilo je 87 poslovnih jedinica.

“Protekla godina bila je veoma izazovna, ali me raduje što mogu da kažem da smo, zahvaljujući izuzetnoj predanosti naših zaposlenih i velikom poverenju naših klijenata, uspeli da prevaziđemo sve prepreke. O ovome svedoči porast kredita i depozita u skoro svim segmentima poslovanja, kao i bilansna suma veća za 7,6 procenata u odnosu na godinu pre”, kazala je predsednica Izvršnog odbora Erste banke sa sedištem u Novom Sadu Jasna Terzić.

Dodala je da je, uprkos promenljivim makroekonomskim okolnostima, strateška posvećenost banke tome da klijentima bude stabilan oslonac i podrška na svakom koraku njihovog finansijskog putovanja, bila ključna u očuvanju, ali i poboljšanju rezultata poslovanja.

“Nastavićemo da inoviramo i unapređujemo naše proizvode i usluge kao ključni partner u ostvarivanju finansijske stabilnosti i finansijskog zdravlja naših klijenata”, istakla je Terzić.

Broj korisnika digitalnih kanala na kraju četvrtog kvartala 2023. godine je veći za 7,8 odsto u odnosu na kraj 2022. godine, tako da sada Erste banka ima oko 168 hiljada aktivnih digitalnih korisnika. 

Neto dobit austrijske Erste grupe, u čijem sastavu je je Erste banka u Srbiji, u 2023. godini iznosila je 2,99 milijardi evra, a prethodne godine bila je 2,17 milijardi evra.

Obim kredita povećan je za 2,8 odsto u odnosu na prethodnu godinu, sa 202,1 na 207,8 milijardi evra, s tim da su novi održivi krediti iznosili 2,95 milijardi evra.

“Dvadeset godina nakon prvog proširenja EU kojim je obuhvaćena Centralna i Istočna Evropa, jasno je da je poslovanje u regionu donosilo i donosi pravi uspeh. Međutim, region se ujedno suočava sa velikim izazovima koje treba prevazići. Zelena transformacija i napredak digitalizacije će zahtevati investicije, za koje smo dostupni kao partner. Ono što je pozitivno jeste činjenica da region CIE ponovo preuzima svoju ulogu katalizatora rasta Evrope”, izjavio je generalni direktor Erste grupe Vili Černko.

Finansijski direktor Erste grupe Štefan Dorfler je kazao da je 2023. za tu bankarsku grupaciju bila dobra godina.

“Uprkos makroekonomskom usporavanju, postigli smo odlične rezultate zahvaljujući rastu obima kredita i povoljnom kamatnom okruženju i okruženju rizika. Iako će se kamatno okruženje verovatno menjati tokom ove godine, u poziciji smo da finansiramo aktuelni zamah u našem regionu”, istakao je Dorfler.