Rektor Državnog univerziteta Zana Dolićanin je na svečanoj dodeli, diplomcima poručila da treba da budu zahvalni svojim roditeljima koji su dali sve od sebe da im omoguće studiranje, jer mnoga deca nemaju priliku za to.

Svi diplomci sa prosečnom ocenom iznad devet dobili su novčane nagrade, a svečana dodela diploma se na Državnom univerzitetu ove godine organizuje prvi put.

Do sada je na ovoj visokoškolskoj ustanovi dodeljeno preko 1.900 diploma.