Doklestić je u pisanoj izjavi naveo da iz odgovora koji je predsednik Narodne skupštine dostavio Narodnoj stranci na zvaničnu inicijativu za raspisivanje referenduma, jasno proizlazi da on smatra da status Kosova i Metohije nije pitanje od “opšteg značaja”, za koje Zakon o referendumu i narodnoj inicijativi predviđa mogućnost raspisivanja referenduma.

“Narodna stranka smatra da je pitanje teritorijalne celovitosti pitanje od najvišeg državnog i nacionalnog, pa samim tim i opšteg značaja. Nikakve opstrukcije, ni od Orlića niti od drugih predstavnika režima, neće nas sprečiti da skupimo potpise potrebne za raspisivanje obavezujućeg referenduma, kako bi narod odlučio o takozvanom ‘francusko-nemačkom’ planu za Kosovo i Metohiju”, rekao je Doklestić.

Istakao je da se “nijedna legitimna i demokratska vlast ne plaši glasa naroda”, a da je “vlast koja se plaši glasa naroda nenarodna i nelegitimna vlast, koja zna da sprovodi politiku koja nema podršku građana”.