Pravo prijave imaju kandidati sa završenim medicinskim fakultetom, položenim stručnim ispitom i licencom ili rešenjem o upisu u komoru.

Od 16 kandidata, 11 će raditi kao izabrani lekar, dok će njih pet biti zaposleno u Službi Hitne medicinske pomoći sa sanitetskim prevozom.

Oglas je objavljen 29. septembra i traje osam dana.