“Prema iskustvima i naučenim lekcijama ranije iz ratnog stanja, nedavno pandemije, nameće se zaključak da Pošta treba da nastavi da pruža i klasične usluge, u postojećem obliku, koje su tekle neprekinuto i uslovima rata i drugih velikih bezbednosnih rizika”, rekao je Đorđević na panel diskusiji “Održivost univerzalne poštanske usluge u svetlu digitalizacije” koju je Pošta Srbije organizovala u Privrednoj komori Srbije.

On je istakao da će Pošta Srbije nastaviti da se upravlja prvenstveno prema potrebama korisnika i da će obratiti pažnju na najstarije građane, koji imaju određene poteškoće da se prilagode trendu opšte digitalizacije.

“Mi ćemo im u tome pomoći, a projekat koji upravo danas otpočinjemo – e-Novčanik omogućiće im da sigurno izvrše svoja plaćanja. Tu su i drugi projekti sa kojima smo već daleko odmakli, podrška e-komercu, e-Notar, e-Arhiviranje, javni paketomati, sada i personalizovani paketomati za objekte stanovanja i kompanije. Nastavljamo sa obnavljanjem voznog parka, Novi Sad će biti potpuno opremljen ekološkim vozilima, povećanjem kapaciteta logističkih centara, poboljšanjem uslova rada i materijalnog položaja i nagrađivanjem zaposlenih”, izjavio je Đorđević.

Na panel diskusiji koja je organizovana i povodom novog Zakona o poštanskim uslugama, istaknuto je da i pored zahteva za brzom digitalizacijom koja direktno utiče na sadržaj univerzalne poštanske usluge, proces digitalizacije, kao i univerzalna poštanska usluga, moraju biti poslovno održivi i za državu i za Poštu, zahtevaju stručno sagledavanje i optimizovan vremenski rok.

Sagovornici su za ciljeve identifikovali izradu sveobuhvatne analize sa akcentom na studiju RATEL-a o održivosti univerzalne poštanske usluge, kao kratkoročni cilj, što je i zadatak iz Strategije razvoja poštanskih usluga u Srbiji 2021-2025.

Na srednji rok kao cilj je istaknuto da se stručna i održiva rešenja inkorporiraju u Zakon o poštanskim uslugama, a na dugoročno integrisanje poštanske infrastrukture u državnu infrastrukturu, kako bi se precizno utvrdilo mesto Pošte u državnim poslovima.

Po pitanjima reforme Pošte Srbije, zaključeno je da će modernizovana Pošta moći da da presudan doprinos reformama u državi, posebno nastavku procesa digitalizacije. 

Sveopštom stručnom analizom, rečeno je da je neophodno utvrditi celokupnu listu poslova i zadataka koje Pošta može da obavlja za državu, uvažavajući sve posebnosti potreba građana i privrede.

Razvoj poslova koji mogu postati deo Univerzalne poštanske usluge, tema je najvišeg prioriteta koja zahteva multidisciplinarnu obradu, reč je o posebnoj privrednoj oblasti, jer pored Vlade Srbije, RATEL-a i Pošte Srbije nema drugih aktera koji bi sagledali potrebe građana, privrede i institucija, istaknuto je na panelu.

Panelisti su se dotakli i nezamenjive uloge poštanske infrastrukture tokom najrazličitijih kriznih perioda, poput bombardovanja 1999, epidemije kovida-19, elementarnih nepogoda, što ukazuje na ulogu i značaj održivosti Pošte kao jednog od faktora stabilnosti države.

Pošta Srbije održala je danas prezentaciju nove premijum usluge za brzu, laku i pametnu 24/7/365 isporuku pošiljaka.

Personalizovani Poštini paketomati namenjeni individualnom i kolektivnom stanovanju, i personalizovani kompanijski paketomati namenjeni poslovnim objektima, izloženi su u prostoru Privredne komore i demonstrirano je njihovo korišćenje i pogodnosti koje donose individualnim i kolektivnim korisnicima.

Za informacije i naručivanje zainteresovani se mogu obratiti Pošti Srbije.

Ceo video materijal možete preuzeti OVDE.