Načelnica uprave Mirsada Tripković rekla je da će u šest novopazarskih srednjih škola imati dovoljno mesta za sve buduće srednjoškolce.

„Za sve učenike obezbeđen je dovoljan broj mesta, a preporuka je da se na listi upiše što više želja jer će upis željene škole zavisiti od rezultata postignutih na završnom ispitu. Pripremna nastava za buduće srednjoškolce je u toku u njihovim matičnim školama“, rekla je Tripković.

Prema preliminarnom spisku upisa koji je objavilo Ministarstvo prosvete najviše učenika ove godine upisaće novopazarska Gimnazija u kojoj će mesta biti za 310 učenika, a slede Ekonomsko trgovinska i Tehnička škola koje će upisati po 300 svršenih osnovaca.

Škola za dizajn tekstila i kože upisaće 212 učenika, dok će Medicinska i Ugostiteljsko turistička primiti po 150 đaka.

Svršeni osnovci će 27. 28. i 29.juna, pre upisa u srednje škole polagati završni ispit, odnosno testove iz maternjeg jezika, matematike i kombinovani test.