Po njenim rečima, zabrinjavaju uzroci, a ne posledice pada podrške evrointegracijama Srbije. Veliki broj gradjana, navela je, neopredeljen je i ne zna kako bi glasao da je sutra referendum o ulasku Srbije u EU.

„Da je Srbija uzorna demokratija u kojoj su uspostavljeni principi vladavine prava i slobodnog tržišta, koja štiti ljudska, socijalna, ekološka i manjinska prava svojih gradjana, brine o životnoj sredini, kulturnom nasledju i sopstvenom ugledu u svetu… šta bi drugo mogla EU nego da takvu državu oberučke primi u članstvo. Nažalost, to nije slučaj“, ocenila je Dragojlović za magazin Karakter.

Dodala je, da je bilo „istinske“ političke volje da se slomi otpor najvećih protivnika demokratije u institucijama sistema, Srbija bi postala članica kad i Hrvatska.

„Sada je to mnogo teže, ali bar znamo mnogo više o tome gde su problemi i šta bi mogla da budu rešenja. Na tome Konvent insistira u dijalogu s Vladom, ali i sa EU“, rekla je Dragojlović i naglasila da su vladavina prava i podela vlasti dva ključna principa bez kojih nema reformi ni u jednoj drugoj oblasti.

„Mi smo na Balkanu potrošili 20 godina u besmislenim iskonstruisanim raspravama koje više priliče 20, nego 21. veku. Na unutrašnjem planu nismo prevazišli posledice komunizma, diktatorskih režima i dominacije povlašćenih interesnih grupa“, ocenila je koordinatorka Nacionalnog konventa o EU.