U Izveštaju o reviziji svrsishodnosti poslovanja “Upravljanje javnim skloništima u Srbiji” navedeno je da potrebno unaprediti sistem upravljanja javnim skloništima, kako bi se obezbedila njihova sigurnost i funkcionalnost i omogućilo da ona pruže predviđeni stepen zaštite stanovništva.

Na predstavljanju Izveštaja ukazano je da način održavanja skloništa za sklanjanje stanovništva nije adekvatno propisan, što u praksi otežava njihovo održavanje, kao i sprovođenje tehničke kontrole i nadzora nad njima.

Takođe, kako je naveo DRI u Izveštaju, nisu u dovoljnoj meri obezbeđena finansijska sredstva neophodna za adekvatno održavanje javnih skloništa, a nedostaju i određeni stručni kadrovi.

Istaknuto je i da Javno preduzeće (JP) “Skloništa” ne sprovodi u dovoljnom obimu tehničku kontrolu nad javnim skloništima kojima upravlja, usled čega izostaje dokaz o tome da li je obezbeđena njihova sigurnost i efikasnost.

Precizirano je i da oko dve trećine, od 1.442 skloništa u Srbiji, kojima upravlja JP “Skloništa”, nije bilo predmet tehničke kontrole u period od 2019. do 2022. godine, iako bi tehničke kontrole trebalo vršiti jedanput godišnje.

Dodaje se i da nije u potpunosti omogućeno sprovođenje tehničke kontrole javnih skloništa koja su izdata u zakup, pa je posledica toga da ne budu izvršeni svi predviđeni pregledi i merenja.

Istaknuto je i da postojeći nivo održavanja javnih skloništa nije dovoljan da obezbedi očuvanje njihove sigurnosti i funkcionalnosti.

Tako je u Izveštaju DRI navedeno da pojedina javna skloništa ne pružaju predviđeni stepen zaštite, jer određeni nedostaci utvrđeni kroz tehničku kontrolu i inspekcijski nadzor nisu otklonjeni ni nakon više godina.

Navedeno je i da JP “Skloništa” otežano održava javna skloništa koja u mirnodopskim uslovima stanari koriste kao ostave, jer nisu jasno uređene obaveze stanara.

Zbog toga je DRI, u cilju uspostavljanja efikasnijeg sistema upravljanja javnim skloništima, preporučila JP “Skloništa” da pokrene inicijativu uređenja načina održavanja skloništa za sklanjanje stanovništva, kao i za izmenu modela finansiranja svoje delatnosti.

Preporuka je i da u većoj meri koristi kapacitete svog Kontrolnog tela koje sprovodi tehnički kontrolu javnih skloništa i da izvrši procenu kojom se utvrđuje kod kojih javnih skloništa je trajno narušena njihova sigurnost, kako bi osnivač i nadležni organi doneli odluku o njihovom daljem statausu.

U Izveštaju se podseća da u Srbiji postoje 1.442 javna skloništa, ukupne površineo od 285.000 metara kvadratnih, kojima upravlja JP “Skloništa”, koje bilo i subjekat revizije, a da inspekcijski nadzor obavlja Sektor za vanredne situacije.

Kako je precizirano, u period od 2019. do 2022. godine Sektor za vanredne situacije obavio je inspekcijski nadzor nad 426 javnih skloništa, kada je utvrđeno da 11 javnih skloništa nije upotrebljivo, dok je 331 javno sklonište upotrebljivo, ali da ima određane nedostatke, dok su 84 javna skloništa bila bez nedostataka.

U tom periodu inspekcija je izrekla i više od 2.000 mera u vezi sa tekućim i investicionim održavanjem, od čega je JP Sklonište realizovalo oko 450 mera, objavio je DRI.