Spahić je radiju Sto plus rekao da je vakcinacija drugom buster dozom počela pre tri dana, i da je mogu primiti sve osobe starije od 18 godina koje su prvu buster dozu primile pre najmanje pet meseci.

“Primena druge buster, odnosno četvrte doze vakcine protiv korona virusa je u gradu počela 11.marta i preporučuje se zdravstvenim radnicima, osobama starijim od 60 godina, kao i onima koji su prvu buster dozu primili pre najmanje pet meseci. Građani sami biraju koju vakcinu će primiti kao drugu buster dozu”, naveo je Spahić.

U Novom Pazaru do sada je dato ukupno 71.965 vakcina protiv korona virusa od kojih je prvu dozu primilo 31.188 osoba, drugom dozom vakcinisano je 30.016, trećom 10.757 i četvrtom četiri osobe.