Pre Gradske uprave, državni revizori započeli su reviziju finansija Javnog preduzeća za uređivanje građevinskog zemljišta Novi Pazar, a taj postupak je i dalje u toku.

Državni revizor je u prošloj godini proveravao poslovanje Doma zdravlja u Novom Pazaru, otkrivši da je ta zdravstvena ustanova bez poštovanja Zakona o javnim nabavkama nabavila dobra u vrednosti od preko 8,9 miliona dinara.

U okviru redovne kontrole pravilnosti poslovanja, DRI će ove godine kontrolisati 221 korisnika javnih sredstava.