Tenderom je predviđeno vajanje i livenje u bronzi figure za spomenik Dolićaninu, visine dva i po metra.

Vajarskim radovima podrazumeva se izrada konstrukcije, vajanje u glini i odlivanje skulpture u gipsu, uz prethodnu izradu pokretnog postamenta od metala i drveta.

Vajanje traje sve do dobijanja saglasnosti od rukovodstva Državnog univerziteta, nakon čega treba da usledi skidanje kalupa u gipsu, a potom i izrada modela u vosku i livenje u bronzi.

Izrada statue trebalo bi da traje 210 dana, a tender za prijavu zainteresovanih je 19. april.

Dolićanin je na čelu Državnog univerziteta bio od njegovog osnivanja (2006. godine) do 2012. godine, a kasnije je obavljao i druge rukovodeće funkcije na toj visokoškolskoj ustanovi.

Rođen je 1945. godine. Završio je Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Beogradu, na kome je i magistrirao.

Zvanje doktora nauka stekao je 1980. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Prištini, a zvanje redovnog profesora matematičkih nauka pet godina kasnije.

Bio je predavač na univerzitetima u Srbiji i gostujući profesor na univerzitetima u Nemačkoj, Rusiji i Belorusiji.

Tokom profesionalne karijere bio je prodekan i dekan nekoliko fakulteta Univerziteta u Prištini, potpredsednik Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje i predsednik Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta.

Preminuo je 19. avgusta prošle godine.

Njegova ćerka, Zana Dolićanin aktuelna je rektorka Državnog univerziteta, a na toj poziciji je od oktobra 2022. godine.