Ponovila je raniji zahtev DS da se konkurs za dodelu frekvencija poništi, da se formira novi REM, sastavljen od nezavisnih eksperata koji će se baviti dodelom frekvencija.

„Ponavljamo da je ovaj konkurs Saveta REM-a za dodelu nacionalnih frekvencija i ono što iza toga sledi, pod trenutnim okolnostima, konačno zakucavanje eksera u medijsku neslobodu u Srbiji“, navela je potpredsednica DS.