Takvu odluku stranka je donela „s obzirom na političku situaciju u kojoj se ne vidi dovoljan broj ideološki i programski srodnih stranaka sa kojima bi, u složenim okolnostima, mogla da preuzme odgovornost za vodjenje države i grada“, navedeno je danas u njenom saopšenju.

Saopšteno je da će se DSS na zatrovanoj i ostrašćenoj političkoj i medijskoj sceni, voditi načelom da opozicija vlasti ne znači biti opozicija državi i da je u Srbiji potrebno graditi mostove, a ne kopati rovove.

„Bez obzira na ponašanje drugih aktera, delovanje DSS karakterisaće, kao i do sada, državotvornost, ozbiljnost, pristojnost i neodustajna borba za uspostavljanje odgovorne, nacionalno-demokratske politike“, poručila je stranka i naglasila da borbu nastavlja u sklopu koalicije NADA.

DSS je najavila da će krajem maja meseca održiti vanrednu izbornu skupštinu na kojoj će nastaviti sa programskim i kadrovskim jačanjem.