Glavni muftija kazao je da Bajram dočekuju sa žalom u srcu zato što je već treću godinu zaredom muslimanima iz Sandžaka i iz Srbije uskraćena mogućnost da nesmetano posete Kabu i druga sveta mesta.

On je pozvao vernike da izvrše druge bajramske ibadete i da, osim prinošenja žrtve, održavaju i unapređuju rodbinske veze i neguju dobre međuljudske odnose.

Dodao je da vera uči da na ovome svetu nismo sami i da je potrebno “jedinstvo u različitosti, koje je moguće samo ako spojimo naša zajednička nadanja i ako se udružimo u borbi protiv naših zajedničkih problema”.

“Neka nam Kurban bajram vrati veru i nadu u bolji i srećniji život, neka među nama vlada sloga, neka nam zajedništvo u veri i ljubavi povrati samopouzdanje, neka svako radi svoj posao savesno i odgovorno, da shvatimo da je tajna uspeha na ovome svetu međusobno pomaganje u dobru”, kazao je Dudić.