“Radna grupa za izradu Pravilnika o ocenjivanju u osnovnoj školi, u kojoj su pored nastavnika Ministarstva prosvete i predstavnici Društva direktora, Zajednice muzičkim i baletskih škola, kao i reprezentativnih sindikata u prosveti, još jednom će preispitati rešenje predviđeno članom 5”, rekla je Đukić Dejanović za današnji list Politika.

“Osluškujemo i eho škola o primeni ovog člana”, rekla je ona.

“Sve će nam to pomoći da sagledamo opravdanost i intenciju ove mere, a najvažnije je da odluka koja bude doneta bude u najboljem interesu učenika i zaposlenih”, poručila je Đukić Dejanović.

List podseća da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić ranije izneo jasan stav da nije posao roditelja da vode škole, da se mora verovati u učitelje, nastavnike, profesore i zamolio nadležne da još jednom razmisle, možda i njega upute, da mu objasne, zašto nije u pravu.