Odlukom Vlade Srbije, gotovo 70 odsto budućih studenata, njih 684, školovaće se o trošku budžeta, dok će 345 biti samofinansirajući koji će školarinu plaćati od 50.000 do 60.000 dinara, u zavisnosti od studijskog programa.

Školarina za studije farmacije iznosiće 110.000 dinara.

Na departmanu za pravne nauke ima ukupno 80 mesta, filozofskim naukama 120, dok će ekonomske nauke moći da upiše po 110 brucoša.

Departman za filološke nauke upisaće 100 studenata, na prirodno-matematičkim naukama imaće 145 slobodnih mesta, dok je na departmanu za tehničko-tehnološke nauke predviđen upis 284 buduća brucoša.

Departman za biomedicinske nauke upisaće 125 novih studenata, među kojima je 65 mesta obezbeđeno za studijski program zdravstvena nega.

Farmaciju može upisati 20 kandidata koji će na prijemnom ispitu polagati zadatke iz hemije.

Prijava kandidata za upis biće od 21. do 23. juna, dok će se prijemni ispiti održati 30. juna i 1. jula.