Takvu odluku doneo je kolegijum rektora Bratislava Mirića koji je danas stupio na dužnost, nasledivši na toj poziciji Miladina Kostića.

“Kolegijum rektora će u skladu sa kretanjem pandemije korona virusa i preporukama Мinistarstva prosvete doneti odluku o tome da li će se nastava odvijati na klasičan način, kombinovano ili onlajn”, saopštio je taj Univerzitet.

Predviđeni dopunski ispitni rokovi održaće se po rasporedu, uz poštovanje epidemioloških mera.

Novi rektor Državnog univerziteta rođen je 1959. godine u Prištini, doktor je tehničkih nauka. Univerzitetsku karijeru započeo je 1982. godine na Elektro-tehničkom fakultetu Univerziteta u Prištini.

Mandat rektora traje tri godine.