Pofesor Teodor Atanacković, predstavnik Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU), rekao da je Dolićanin bio mudar i dobar čovek, naglasivši njegov veliki doprinos u Nacionalnom savetu za visoko obrazovanje, kao i za celokupno visokoškolstvo u Srbiji.

“On je pre svega svojim velikim radom i mudrim potezima obezbedio da se 26. oktobra 2006. godine osnuje Univerzitet (u Novom Pazaru). Isključivo zahvaljujući profesoru Ćemalu Dolićaninu, univerzitet je organizovan kao integrisani, prvi takve vrste u našoj zemlji. Ovo pokazuje da je on imao ispravnu viziju i da je uvek birao najbolja rešenja u datom trenutku. Ta savremena organizaciona šema omogućila je da se Univerzirtet razvija brzo i uspešno”, kazao je Atanacković.

Predložio je lokalnoj samoupravi da jedna ulica u Novom Pazaru dobije ime po profesoru Ćemalu Dolićaninu.

Član saveta DUNP-a Rade Doroslovački rekao je da će mnogima ostati uspomena na dugogodišnji ozbiljni rad i saradnju sa Dolićaninom u razvoju visokog obrazovanja i nauke.

“Dolićanin je bio veliki prijatelj mnogim kolegama, omiljen u širokim krugovima akademske zajednice. Kao profesor pamtiće ga generacije mladih po korisnim predavanjima, kao posvećenog predavača koji je znalački i sa ljubavju obavljao svoj omiljeni poziv. Kolege profesori, nastavnici i mladi saradnici pamtiće ga kao velikog entuzijastu u svom pozivu. Svima nama kolegama i njegovoj porodici ostaće u dragom i nezaboravnom sećanju”, kazao je Doroslovački.

O liku i delu Dolićanina govorile njegove kolege i saradnici.

Dolićanin je iznenada preminuo 19. avgusta u 79. godini.

Završio je Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Beogradu, na kome je i magistrirao.

Zvanje doktora nauka stekao je 1980. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Prištini, a zvanje redovnog profesora matematičkih nauka pet godina kasnije.

Bio je predavač na univerzitetima u Srbiji i gostujući profesor na univerzitetima u Nemačkoj, Rusiji i Belorusiji.

Tokom profesionalne karijere bio je prodekan i dekan nekoliko fakulteta Univerziteta u Prištini, potpredsednik Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje i predsednik Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta.

Autor je brojnih univerzitetskih udžbenika, stručnih i naučnih radova.