Predsedavajući konferencije Ćemal Dolićanin istakao je da je glavni cilj ovog skupa da vodeći naučnici i istraživači razmene ideje i saznanja, doprinesu unapređenju kvaliteta ovih oblasti i unapređenju naučno-istraživačkog rada na tom Univerzitetu.

Ocenio je da je tokom proteklih godina ostvaren značajan napredak u tim naučnim oblastima, što omogućava rešavanje mnogih praktičnih problema.

Na toj visokoškolskoj ustanovi juče je otvorena deveta Međunarodna konferencija za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku „ETRAN 2022”, čiji je cilj bio povećanje i razmena znanja i ideja između nauke i privrede.