Kandidati koji su stekli pravo na upis jednog od 20 studijskih programa moraju podneti svedočanstva sva četiri razreda srednje škole, diplomu o položenom maturskom ispitu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, dve fotografije i dokaz o uplati naknade za troškove upisa.

Za kandidate, koji su stekli uslov za upis, a ne upišu se do subote u 12 časova, smatraće se da su odustali i umesto njega će biti upisan sledeći kandidat sa konačne rang liste.

Za upis nekog od programa na Državnom univerzitetu konkurisalo je 850 budućih brucoša, a najveća konkurencija bila je na departmanima za tehničko-tehnološke i biomedicinske nauke.

Mesta na toj visokoobrazovnoj ustanovi ima za 1.029 studenata, od kojih će se 684 finansirati iz budžeta, dok će 345 sami plaćati školarinu.