Broj budžetskih mesta omogućava da se blizu 70 odsto brucoša školuje o trošku države, odnosno njih 505, dok će 225 biti samofinansirajućih.

Školarine za samofinansirajuće studente iznosiće između 60.000 i 120.000 dinara u zavisnosti od studijskog programa.

Na departmanu za ekonomske nauke ima ukupno 60 mesta, dok će na filozofskim naukama moći da se upiše 100 brucoša.

Departman za filološke nauke upisaće 30 studenata , na prirodno-matematičkim ima 100 slobodnih mesta, dok je na departmanu za tehničko-tehnološke nauke predviđen upis 280 brucoša.

Departman za biomedicinske nauke upisaće 100 novih studenata, među kojima je 60 mesta obezbeđeno za studijski program Zdravstvena nega.

Iz ove visokoobrazovne ustanove navode da su studijski programi pravo, ekonomija i srpska književnost i jezik u procesu akreditacije, te da posle pozitivne odluke Komsije za akreditaciju Nacionalnog akreditacionog tela, očekuju da će konkurs na tim programima biti raspisan u septembru.

Upis brucoša planiran je od 21. do 23.juna, a prijemni ispiti će se održati 30.juna i 1.jula.