Odlukom Vlade Srbije predviđeno je da se oko 70 odsto studenata školuje o trošku budžeta, odnosno njih 639, dok će 325 biti samofinansirajućih.

Školarina za samofinansirajuće studente iznosiće između 50.000 i 60.000 dinara, u zavisnosti od studijskog programa.

Na departmanu za pravne nauke ima ukupno 80 mesta, dok će na ekonomskim i filozofskim naukama moći da se upiše po 110 brucoša.

Departman za filološke nauke upisaće 90 studenata, na prirodno-matematičkim naukama imaće 145 slobodnih mesta, dok je na departmanu za tehničko-tehnološke nauke predviđen upis 274 buduća brucoša.

Departman za biomedicinske nauke upisaće 100 novih studenata, među kojima je 60 mesta obezbeđeno za studijski program Zdravstvena nega.

Upis brucoša počeće krajem juna.