“Predstavivši prioritete spoljnopolitičke orijentacije nove Vlade, među kojima se nalazi i jačanje saradnje sa SAD, Đurić je ocenio da su politički, ekonomski i kulturni odnosi dve zemlje poslednjih godina doživeli pozitivni preobražaj” – saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Srbije.

“Značajno unapređenje srpsko-američkih odnosa direktan je odraz osnažene globalne pozicije Srbije – najpre kao lidera u regionu, a zatim i kao partnera od poverenja u međunarodnoj sferi. Tu politiku stvaranja prijateljstava i partnerstava nameravamo posebno da intenziviramo u narednom periodu” – rekao je Đurić.

Ministar je rekao da “partnerstvo sa SAD počiva, ne samo na redovnom političkom dijalogu na visokom nivou, već i na stalnom iznalaženju novih ekonomskih i investicionih prilika kojima se otvaraju novi putevi za jačanje veza dva naroda, čemu u velikoj meri doprinosi i rad Američko-srpskog poslovnog saveta osnovanog prošle godine”.

Ministarstvo je dodalo da spoljnotrgovinska razmena Srbije i SAD dve uzastopne godine beleži rekordni iznos od 1,2 milijarde dolara i da Srbija najveći izvoz usluga u sektoru informaciono-komunikacionih tehnologija ostvaruje u SAD.