NOVI PAZAR– Povodom prvog dana nove 1429. hidžretske godine, Rijaset Islamske zajednice Srbije organizovao je sino? prigodan kulturno umetni?ki program u Novom Pazaru, dok je Islamska zajednica u Srbiji na ?ijem je ?elu glavni muftija Muamer Zukorli? novu hidžretsku godinu na isti na?in obeležila u Tutinu i Sjenici. Reisu-l-ulema Adem Zilki? je u novopazarskom Domu kulture, ?estitaju?i vernicima islamsku novu godinu, uporedio aktuelno i prošla vremena i zaklju?io da su i danas „na delu“ bahatost, manipulacija i nemoral. „Nesre?an je onaj narod koji misli da je njegova sre?a u nesre?i drugog. Nesre?an je pojedinac koji ne vidi sre?u u kolektivnoj sre?i, i propao je onaj koji ne vidi snagu u slozi i zajedništvu“, rekao je Zilki?. Glavni muftija Islamske zajednice u Srbiji Muamer Zukorli? istim povodom je u Tutinu rekao da je ta institucija ostala jedinstvena uprkos pokušajima da se u njene redove unese pometnja. On je na manifestaciji pod nazivom ''Hidžret-Sandžak-jedinstvo'', ocenio da su se mnogi zabrinuli zbog stvaranja „velikih, jakih i dobro organizovanih institucija, koje ne mogu da pretvore u svoj glasa?ki mehanizam“. Prema njegovim re?ima, Islamska zajednica nije ravnopravna sa ostalim verskim zajednicama u Srbiji, ali da se muslimani u toj državi „nikada“ ne?e odre?i svoje slobode. „Žele da nam nam nametnu verske poglavare, ali ne mogu to u?initi. Mogu oni silom nametnuti mnoge stvari, ali da nam nametnu one koji se ti?u naše vere, o tome ?e odlu?ivati samo muslimani. Onaj koga vi prihvatite taj ?e vam biti muftija“, poru?io je Zukorli?. On je dodao da muslimani treba da prihvate Srbiju kao svoju državu „?ak i kada nam podme?u i pokušavaju da nas razore“. Muftija Zukorli? se sli?nim tonom obratio i vernicima u Sjenici, oštro kritikuju?i vlasti zbog mešanja u poslove Islamske zajednice. „Kada je Islamska zajednica u pitanju, može da se raspar?ava i registruju jedna, dve ili tri u Srbiji, a ako se pojavi neka druga crkva, to ne može. E, promenite Ustav da u njuemu ne piše da nismo ravnopravni, ili budimo ravnopravni“, rekao je Zukorli? u Tutinu. Na ovim skupovima nije bilo incidenata, ali je bilo primetno poja?ano prisustvo policije. Imam iz Tutina Fahrudin ?osovi? dan uo?i ovog skupa dobio je poruku u kojoj se preti ubistvom glavnog muftije Muamera Zukorli?a.