Кoordinator kampanje “Jedna je majka”, član Predsedništa Dveri, Sanja Vujanović je istakla da je ta stranka u Preporuci Vladi predložili tri konkretne i hitne mere koje država mora odmah da primeni.

Kako je navela, neophodno je da se u rebalansu budžeta, bez novog zaduživanja u inostranstvu, sredstva sa razdela ministarstva finansija u iznosu od 65 miliona evra, preusmere u razdeo ministarstva zdravlja, za izgradnju i obnovu porodilišta u Srbiji.

Takođe, da se planirana sredstva od ukupno 850 miliona evra za izgradnju Nacionalnog fudbalskog stadiona i Centra za specijalne izložbe u budućim budžetima usmere na izgradnju Centra za natalitet i dalje podizanje kapaciteta i uslova u srpskim porodilištima, kao i na programe unapređenja reproduktivnih kapaciteta stanovništva i odgajanja dece.

Kako je navela, neophodno je da se u budžetu za 2024. planiraju sredstva za obnovu svih porodilišta, podizanje kadrovskih kapaciteta u porodilištima, za ishranu trudnica, za “postpartalnu negu” i pomoć za sve porodilje u Srbiji.

Ona je navela i da je “sramna izjava ministarke za brigu o porodici i demografiju Darije Kisić da su obroci u porodilištima izbalansirani” jer, kako je Vujanović istakla, da su “takvi obroci ispravni služili bi se u porodilištima u Nemačkoj, Grčkoj, Švedskoj ili Švajcarskoj”.