“Društvo arhitekata Novog Sada je dalo svoje stručno mišljenje, na koje se nestručna i pohlepna SNS vlast i ovaj put ne osvrće, kao ni na interese građana, rukovodeći se isključivo interesima zapada i sopstvenih šićardžijsko-koruptivnih interesa”, navele su Dveri.

Pokret je “upozorio na katastrofalne posledice investitorskog urbanizma, koji svoje korene ima u prethodnoj vlasti, ali kojem je krila definitivno dala vlast SNS”.