Oni će, pred komisijom Visokog saveta sudstva, svoje programe za unaprađenje rada Višeg suda predstaviti 7. novembra.

Čolović je za predsednicu Višeg suda u Novom Pazaru izabrana u oktobru 2019. godine, na konkursu na kojem se, pored nje, jedino još Dedeić prijavio.

I on je jedno vreme bio na čelu tog suda, kao vršilac funkcije predsednika.

Viši sud u Novom Pazaru, računajući i aktuelnu predsednicu, broji osmoro sudija.