Razlog za upućivanje predloga Rezolucije je to što se bliži obeležavanje godišnjice genocida, zbog čega, kako je obrazloženo, smatraju da najviše zakonodavno telo u RS treba da se izjasni.

Istakli su da je to posebno važno zbog činjenice što sadašnja Narodna skupština RS ima kontinuitet rada sa ratnom Narodnom skupštinom RS, koja je, kako su naveli, “na zasedanju 12. maja 1992. godine usvojila strateške ciljeve za koje je presuđeni ratni zločinac Ratko Mladić rekao: ‘Pa ljudi ovo je genocid’, te se indirektno povezuje sa istim”.

Rezolucija, koja je upućena predsedniku Narodne skupštine RS ima devet tačaka.

U prvoj tački se navodi da “NSRS osuđuje zločin genocida nad Bošnjacima, počinjen u ‘zaštićenoj zoni’ UN-a u Srebrenici, u julu 1995. godine”.

U drugoj tački se kaže da NSRS “izražava zahvalnost Evropskom parlamentu i drugim parlamentima što su usvojili sličnu rezoluciju”, dok se u sledećoj tački ističe da presude suda u Hagu “imaju podršku organa RS i da NSRS prihvata donete presude”.

U predloženom dokumentu se predviđa i izvinjenje NSRS žrtvama genocida, kao i osuda negiranja, opravdavanja i relativizovanja genocida.

U Rezoluciji se ističe i “prezir i gnušanje nad svim počinjenim ratnim zločinima i kršenjima međunarodnog humanitarnog prava na prostorima Republike Srpske i cele Bosne i Hercegovine”.

U predloženom dokumentu poslanici Salkić i Hurtić ističu da je “privođenje pravdi preostalih osumnjičenih za genocid i druge ratne zločine preduslov za izgradnju trajnog mira”, kao i da je usvajanje Rezolucije nešto što će doprineti miru i razvoju društva.