NOVI PAZAR- Poslanici Liste za Sandžak Esad Džudževi? i Bajram Omeragi? izrazili su duboko žaljenje i zabrinutost zbog incidenta ispred Altum alem džamije u Novom Pazaru i pozvali na dijalog o funkcionisanju jedinstvene Islamske verske
zajednice. "Pozivamo sve gra?ane, vernike i verske službenike da se hitno
sastanu i otvore dijalog o svim spornim pitanjima vezanim za organizaciju i funkcionisanje jedinstvene Islamske verske zajednice, kao i da svojim delovanjem i izjavama spre?e dalje sukobe", naveli su Džudževi? i Omeragi? u zajedni?kom saopštenju. Oni su pozvali i nadležne državne organe da svojim konstruktivnim
pristupom doprinesu uspostavljanju tog dijaloga i tako daju podršku stabilizaciji odnosa u Islamskoj verskoj zajednici i prilika u Sandžaku.