Cilj te podrške je da ohrabri mala i srednja preduzeća da ulažu u dostizanje standarda EU tri oblasti – zaštita životne sredine, zdravlje i bezbednost i kvalitet proizvoda.

Mala i srednja preduzeća će takodje imati pristup savetodavnim uslugama prilagodjenim njihovim potrebama i ekspertizi za uvodjenje i primenu standarda i direktiva kako bi bili konkurentniji na tržištima EU, ističe se u saopštenju Erste banke.

Na raspolaganju će im biti i bespovratna pomoć od 15 procenata od ukupnog iznosa kredita posle uspešnog završetka projekta

Savetodavnu podršku i grantove finansira Evropska unija.

Kreditna linija za Erste banku je deo šire inicijative EBRD-EU, koja ohrabruje mala i srednja preduzeća širom Zapadnog Balkana da ulažu u projekte koji poboljšavaju njihovu konkurentnost na lokalnom i inostranom tržištu.

EU je u dogovoru s Ministarstvom privrede odobrila dodatnih 10 miliona evra u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) za EBRD Program konkurentnosti malih i srednjih preduzeća u Srbiji.

Direktorka EBRD-a za finansijske institucije za region Zapadnog Balkana i Istočnu Evropu Aleksandra Vukosavljević rekla je da će novo finansiranje malim i srednjim preduzećima u Srbiji olakšati pristup dobro strukturiranim finansijama, pomažući im da postanu konkurentniji i omogućiti im bolju integraciju u regionalne i evropske lance vrednosti.

Novac iz te kreditne linije, kako je objasnio predsednik Izvršnog odbora Erste banke u Srbiji Slavko Carić, namenjena su postojećim i potencijalnim klijentima koji žele da svoje proizvode i usluge usklade sa standardima EU i implementiraju njene direktive, što će im omogućiti da budu konkurentni i na tom tržištu.

Šef Delegacije EU u Srbiji Emanuele Žiofre izjavio je da projekti u Srbiji koje finansira EU promovišu otvaranje novih radnih mesta, ekonomski i tehnološki razvoj i poboljšanje zakonodavnog okvira, a doprinose poboljšanom ekonomskom okruženju.

EBRD je vodeći institucionalni investitor u Srbiji sa uloženih više od 6,8 milijardi evra u 293 projekta.