Na konkurs se mogu prijaviti autori od 18 do 30 godina starosti koji se bave istraživanjem bošnjačke, srpske, hrvatske ili crnogorske književnosti na ovim jezicima.

Radovi se dostavljaju Birseni Džanković Medović, na adresu Treće sandžačke brigade bb, 36 320 Tutin, kurirskom službom.

Pored štampanog rada, autori bi trebalo da dostave i elektronsku verziju, kao i osnovne biografske i kontakt podatke.

Rok za prijavljivanje radova je 20. jul, a odabrani rukopisi biće objavljeni u Eckerman elektronskoj ediciji knjiga.