Kako su najavili predstavnici desetak organizacija civilnog društva (OCD) Eko blok se neće baviti samo mapiranjem problema, već nuditi i konkretna rešenja za ekološke probleme građana.

“Ovaj blok će biti nadzorni i kritički faktor ekološkog života Novog Pazara”, izjavio je na konfderenciji za novinare predstavnik Udruženja građana “Za zdrav Novi Pazar” Haris Ibrahimović.

Jedan od osnivača Nacionalne ekološke asocijacije (NEA) Milenko Jovanović naglasio je značaj saradnje sa nadležnim institucijama za rešavanje nagomilanih problema zagađenja vazduha.

“Institucije na lokalu nisu moćne, nemaju resurse, ali to treba i da priznaju. Stvoreno je okruženje u kojem je veoma teško rešiti problem, a građani umiru”. Mi ćemo onima koji ne znaju gde je problem pomoći sa stručne i organizacione strane”, naglasio je Jovanović.

Ciljevi “Eko bloka” su pritisak na institucija da sprovode zakone, ukazivanje na kršenje propisa, zagovaranje povećanja republičkih i lokalnih budžetskih sredstava za zaštitu životne sredine i informisanje javnosti o stanju kvaliteta i stepenu zagađenja vazduha u Srbiji.

Eko blok su NEA, Centar za održivi razvoj Srbije, udruženje građana “Za zdrav Novi Pazar”, udruženje građana “iRevolucija Valjevo”, pokret “Tvrđava” iz Smedereva, “Tim 42” iz Leskovca, Organizacija za političku ekologiju “Polekol” i incijativa “Eko Barajevo”