Ekonomista Goran Pitić izjavio je za Betu da “zdrav”, nespekulativan kapital preferira političku stabilnost.

“Iskustvo pokazuje da eskalacije sukoba, posebno političkih sukoba, dovode do bega kapitala koji traži stabilnije investicione prostore”, rekao je Pitić, koji je predsednik Saveta Fefa fakulteta u Beogradu.

Dodao je da Srbija, kao jedan od značajnijih regionalnih prostora, budi interes stranih investitora, ali je, kao mala otvorena privreda, veoma osetljiva na prekid kontinuiteta priliva stranih direktnih investicija.

To s jedne strane govori, kako je rekao, o kvalitetu modela razvoja koji bi sigurno trebalo da više forsira i obezbedi mogućnost snaženja domaćeg privatnog sektora, koji bi dugoročno čino kičmu privrednog razvoja.

Veoma je važno da se, prema njegovim rečima, shvati značaj direktnih stranih investicija u Srbiji, a sastoji se u tome da utiče na zaposlenost, bruto domaći proizvod (BDP), a trenutno su posebno važne zbog stabilnosti deviznog kursa.

“Povlačenje ili smanjenje direktnih stranih investicija uticalo bi na priliv deviza, što bi povećalo pritisak na relativno stabilan devizni kurs i na topljenje deviznih rezervi u cilju njegove odbrane, a s druge strane klizanje kursa uticalo bi na plate i standard”, rekao je Pitić.

Naveo je da bi povlačenje investicija uticalo i na javni dug jer bi dramatično porastao, a time bi se izgubila i “investiciona stabilnost”.

Istakao je da sadašnja situacija ne pokazuje da je Srbija pred većim “izazovom”. “Ima intersovanja investitora, oni koji su u Srbiji su, kako pokazuju podaci u njihovim komorama, ‘korektno zadovoljni” i, uz sve probleme koje privreda ima, u ovom trenutku ne postoji izazov za njihov opstanak”, ocenio je Pitić.

Problem je, kako je rekao, priliv novih investicija ako bi došlo do većih političkih izazova jer nije mali broj kompanija koje bi osluškivale šta govore njihove vlade i evropske institucije.

Inostrane kompanije, prema njegovim rečima, ulaze u zemlje preko diplomatskih predstavništava, komercijalnih odelenja ambasada i informacije koje bi govorile o ozbiljnim političkim izazovvima sa kojima bi se, eventualno Srbija suočila, sigurno bi uticale na promenu odluka o investicijama u Srbiji, što bi usporilo rast.

Posledice političke nestabilnosti, kako je rekao, dolaze kaskadno, prvo bi političke odluke uticale na one koji nameravaju da udju u Srbiju, naredni korak je uticaj na dodatno investiranje u postojeće fabrike, a zatim i sužavanje postojećih aktivnosti.

Jeftini energenti i sve ostalo su, prema njegovim rečima, prolazne stavke jer strane direktne investicije traže “dugoročno opredeljenje”.

“Oni znaju da će Srbija morati vremenom i da uskladjuje cene energenata, uvek imaju računicu troškova, da li je to preko radne snage, energenata, poslovnog modela ili preko kapaciteta tržišta Srbije u odnosu na zemlje u okruženju, ali to su samo stavke u profitnoj kalkulaciji, a kada je u pitanju dugoročno opredeljenje za ulazak ili ostanak u odredjenohj zemlji pitanje političkih signala ima ozbiljan uticaj na donošenje odluka preduzeća”, rekao je Pitić.

Konsultant za strane investicije Milan Kovačević rekao je da bi prve posledice eventuale političke nestabilnosti zbog pregovora Beograda i Prištine uticale na opredeljenje potencijalnih investitora da izaberu Srbiju kao mesto ulaganja.

“Velike, ozbiljne fabrike koje su otvorene u Srbiji se, verovatno ne bi povukle, ali to nije uteha jer je najvažnije da li će nastaviti da ulažu”. Ne znam kakve bi posledice imale one firme koje ne poslušaju eventualni poziv njihovih vlada da se povuku iz Srbije”, rekao je Kovačević.