Direktor Ekonomsko-trgovinske škole Ivan Veljković odbio je da obelodani informacije o načinu zapošljavanju u toj državnoj ustanovi, o čemu je obavešten poverenik za informacije.

Sto plus je od škole tražio informacije o broju novozaposlenih tokom prethodne godine, kopije Pravilnika o načinu bodovanja kandidata na konkursima, zapisnike sa sednica komisija koja su odlučivale o prijemu kandidata, bodovne liste, obrazloženja odluka komisije i anonimizovanu dokumentaciju sa javnih konkursa za prijem radnika.

Škola je poslala samo informacije o broju konkursa, uz svoje tumačenje zakona da bi objavljivanje informacija o tome koga su i kako zaposlili „ugrozilo privatnost“ učesnika na konkursima.

S obzirom da je Ekonomsko-trgovinska škola ponovo pokušala da zaobiđe Zakon o dostupnosti informacija od javnog interesa, Radio je podneo novu prijavu Kancelariji poverenika.