Ekonomista Florin Aliju izjavio je za agenciju KosovaPres da moguća primena ovog sporazuma otvara put za mnoge druge projekte sa zemljama Evropske unije, i da to “otvara put za evropsku perspektivu Kosova”.

“To nije bila laka odluka premijera, teška ali ispravna odluka, jer bi drugo rešenje bilo katastrofalno za nas, bilo bi destruktivno za privredu na Kosovu”, kazao je Aliju.
Prema njegovim rečima, to otvara i put učlanjenja Kosova u EU, omogućava i završetak tranzicije na Kosovu, iz razloga što se tranzicija završava momentom ulaska u EU.

“Dok se reforme moraju preduzeti interno, nema finansijskog paketa za koji nam je obećano da će restrukturirati našu privredu. Dakle, ovo bi bila izuzetno dobra prilika, posebno za dolazak finansijskih investicija iz inostranstva, stoga će ovo dati rešenje za ekonomiju Kosova”, rekao je Aliu.

Ekonomista Besnik Avdijaj je rekao da “ekonomske koristi od potencijalnog sporazuma koji će se dogovoriti između strana treba sagledati na više nivoa”, počev od političke stabilnosti u zemlji i dolaska potencijalnih stranih investitora.

“Tada će se olakšati i mnoge druge procedure poslovanja, posebno imajući u vidu evropske ekonomske integracije, gde će se pružiti mnoge mogućnosti privrednicima sa Kosova da budu deo partnerstva, učešća u raznim događajima koji su u suštini razvoj i osnaživanje poslovanja”, rekao je Avdiaj.