Direktor Ivan Veljković je, ocenjujući da bi objavljivanje informacija o tome koga su i kako zaposlili „ugrozilo privatnost“ učesnika na konkursima, prethodno odbio da dostavi tražene informacije i kopije dokumenata koje je Radio tražio po Zakonu o dostupnosti informacijama.

Istražujemo u interesu javnosti

Podrži nezavisne medije

 

 

Posle nove žalbe Kancelariji poverenika, on je u odgovoru naveo da je insistiranje Sto plus na dokumentaciji o tome ko je i kako tu zaposlen „neprimerena kampanja protiv Ekonomsko-trgovinske škole“.

Iako je naveo da je u tekstu „Ekonomska krije podatke koga je i kako zaposlila“ Sto plus izneo netačne podatke, direktor navedeno nije demantovao u javnosti, a ni pristao na intervju u kojem bi izneo suprotne činjenice.

Poverenik je konačnim rešenjem naložio da se Sto plus radiju u roku od 30 dana dostave informacije o broju novozaposlenih tokom prethodne godine, kopije Pravilnika o načinu bodovanja kandidata na konkursima, zapisnike sa sednica komisija koja su odlučivale o prijemu kandidata, bodovne liste, obrazloženja odluka komisije i anonimizovanu dokumentaciju sa javnih konkursa za prijem radnika.