Dominantnost jedinke predstavlja prepreku za saradnju i uspeh čak i kod životinja, pokazao je eksperiment koji su sproveli istraživači sa Univerziteta veterinarske medicine u Beču sa papagajima.Eksperiment je sproveden sa ugroženom vrstom novozelandskog velikog papagaja kea (Nestor notabilis), koji važi za veoma inteligentnu pticu pa njegovo proučavanje ima veliki značaj za ispitivanje ponašanja kod životinja.Nedavno objavljena studija je pokazala da je odustajanje visokorangiranih životinja od dominantnosti i saradnja sa pticama nižeg ranga dovelo do zajedničkog uspeha.Na jednoj grupi u kavezu odgajanih kea-ptica medjunarodni tim istraživača je ispitivao koji faktori podržavaju ili sprečavaju saradnju izmedju životinja kada one mogu slobodno medjusobno da imaju interakciju, prenela je Kancelarija Grada Beča u Beogradu.
„Očekivali smo da je tolerancija dominantnih životinja važan faktor koji eventualno sprečava saradnju a s druge strane, pošli smo od toga da će životinje sa jačim asocijativnim vezivanjem i nižim rangom pokazati više tolerancije i time uspešniju saradnju“, objašnjava autor studije Raul Šving (Raoul Schwing).Istraživači su ispitivali koji uticaj imaju dominantnost, hijerarhija, tolerancija, pripadnost grupi i koordinacija prilikom saradnje.Na drvenom sanduku postavljena su dva, tri ili četiri lanca koji moraju istovremeno da se povuku da bi se došlo do hrane kao nagrade koja je bita nejednako rasporedjena, ali nije mogla jedna životinja u potpunosti da ima monopol.Dominantne životinje su na početku eksperimenta toliko bile zainteresovane da odbrane sanduk pa nijedna ptica nižeg ranga nije bila u mogućnosti da povuče lanac.Potom su istraživači adaptirali konstrukciju i omogućili da dva lanca i sanduk budu pristupačni za svih 16 ptica. Za vreme zajedničkog suočavanja dve ptice su uspele da istovremeno povuku lance.Posle više pokušaja u kojima su učestvovale sve ptice kutija je konačno otvorena. Nakon ovog poduhvata dominantnije životinje su dozvolile svojim niže rangiranim pripadnicima vrste da povlače lance.“Verovatnoća uspeha se povećava sa stepenom suzdržavanja dominantnih životinja“, naveo je Šving.Interesantno je da vrsta papagaja kea može da ovlada svojim dominantnim ponašanjem i da uči da se prilagodi grupi.Posebna vrednost studije je u sprovodjenju testa gde više životinja treba medjusobno da saradjuje, a retki su eksperimenti gde više od dve životinje mogu koordinisanim delovanjem da dobiju nagradu.“Ovo je iznenadjujuće imajući u vidu da mnogi oblici saradnje u prirodi posebno zavise od ponašanja više individua, na primer, kada lavovi i drugi mesojedi zajedno love plen ili kod šimpanzi kada zajedničkištite teritoriju i druge resurse ili se brane od drugih životinja“, pojasnio je Šving.