„Zahtev za licenciranje je ispravno opisan hronološki. Četiri opštine na severu – Zvečan, Zubin Potok, Leposavić i Severna Mitrovica, su teritorija obuhvaćena ovom licencom i potrošači ovih opština. Znamo da je to bio dug proces. Ova licenca takodje treba da ponovo naglasi snabdevanje kupaca po regulisanim cenama, što znači da će se kupci snabdevati po cenama koje nudi ovaj snabdevač“, rekao je predsednik borda direktora KRE Imer Fejzulahi.

On je objasnio je da će tarife za korišćenje prenosne mreže dobavljača biće obavezne i primenjivaće se na celoj teritoriji Kosova.

Prištinski mediji su preneli je licenca odobrena na sastanku odbora Regulatorne kancelarije za energetiku sa pet glasova za i nijednim protiv.

Sedište kompanije „Elektrosever“ je u Severnoj Mitrovici.