Po osnovu promene pravne forme iz javnog preduzeća u akcionarsko društvo, danas je u Centralni registar hartija od vrednosti upisano ukupno 36.510.509 komada akcija EPS-a, nominalne vrednosti 10.000 dinara.

Na osnovu toga, vrednost EPS je 365,1 milijarda dinara, odnosno oko 3,1 milijarda evra.

Akcije su u vlasništvu države.