Na portalu su dostupni računi za decembar 2023. godine, kao i arhiva računa i uplata tokom prethodne tri godine, uz detalјan pregled potrošnje po zonama i tarifama.

Svi decembarski računi dostavlјeni su i Pošti Srbije, a rok za popust za redovno plaćanje je 29. januar.

Građanima je za reklamacije ponovo na usluzi i kol centar EPS.

“Digitalna pretnja ni u jednom trenutku nije ugrozila proces proizvodnje električne energije, niti bezbednost podataka naših kupaca”, navodi se u saopštenju EPS-a i dodaje da kompanija preduzima opsežne mere kako bi osigurala da se ovakvi incidenti ne ponove.

Istaknuto je da je podizanje nivoa digitalne bezbednosti, kao klјučnog prioriteta, zbog zahtevnih procedura, veličine i složenosti sistema, uslovilo postepeno vraćanje IKT sistema u funkciju.

Još jednom se zahvalјujemo korisnicima na strplјenju i izvinjavamo zbog poteškoća pri korišćenju naših usluga i servisa.