U saopštenju je navedeno da, iako je dostava računa normalizovana, EPS na ovaj način želi da izađe u susret i građanima omogući dodatno vreme da izmire svoje obaveze i ostvare pravo na popust od pet odsto za redovno plaćanje.

Građanima je na raspolaganju i portal “Uvid u račun” (https://portal.eps.rs/) koji se nalazi na sajtu EPS-a.

Portal je namenjen svim kupcima na garantovanom snabdevanju, pokrenut je 1. novembra u ciljummodernizacije i unapređenja poslovnog sistema EPS.

Taj portal omogućava brz i jednostavan pristup e-računu odmah po formiranju, kao i bezbedno i brzo plaćanje bez odlaska u poštu ili banku, a tu mogućnost do sada je iskoristilo više od 242.000 korisnika, naveo je EPS.