“Preduzete su sve zaštitne mere u cilju očuvanja sistema i zaštite bezbednosti podataka. Iz bezbednosnih razloga IT sistemi su stavljeni van funkcije sve dok IKT stručnjaci ne budu potpuno sigurni da je virus eliminisan”, navodi se u saopštenju.

EPS je apelovao na strpljenje korisnika portala “Uvid u račun”, pošto je usled preduzetih zaštitnih mera otežan rad portala.

O hakerskom napadu su obavešteni nadležni državni organi koji preuzimaju mere iz svoje nadležnosti.

U saopštenju EPS-a se ističe da to preduzeće nije izuzetak jer se hakerski napadi sve češće dešavaju širom Evrope i sveta.

Podsetili su da se nedavno u sličnoj situaciji našla i kompanija Holding Slovenske elektrane, slovenačka elektroprivreda.